نمایش 1–12 از 43 نتیجه

فیلتر عکاسی بنرو Benro Master Series SHD ND1000 86mm,3.0ND-10 Stop

تومان0
فیلتر چگالی خنثی ( ND ) با ضریب کاهش 10 استاپ اندازه دهانه : 86 میلیمتر چند لایه جهت کاهش انعکاس داخلی پوشش WMC ( صد خش ، رطوبت و چربی )

فیلتر عکاسی بنرو Benro Master Series SHD ND1000 67mm,3.0ND-10 Stop

تومان0
فیلتر چگالی 67 میلیمتر چند لایه جهت کاهش انعکاس داخلی پوشش WMC ( صد خش ، رطوبت و چربی )

فیلتر عکاسی بنرو Benro Master Series SHD ND1000 82mm,3.0ND-10 Stop

تومان0
فیلتر چگالی خنثی ( ND ) با ضریب کاهش 10 استاپ اندازه دهانه : 82 میلیمتر چند لایه جهت کاهش انعکاس داخلی پوشش WMC ( صد خش ، رطوبت و چربی )

فیلتر عکاسی بنرو Benro Master Series SHD ND1000 77mm,3.0ND-10 Stop filter

تومان0
فیلتر چگالی خنثی ( ND ) با ضریب کاهش 10 استاپ اندازه دهانه : 77 میلیمتر چند لایه جهت کاهش انعکاس داخلی پوشش WMC ( صد خش ، رطوبت و چربی )

فیلتر عکاسی بنرو Benro SHD ND8 IR ULCA WMC 77mm filter

تومان0
فیلتر ان دی SHD ND8 قطر فیلتر 77 میلیمتر ضریب کاهش نور 8X شیشه Schott آلمانی ساختار 12 لایه پوشش کاهش اشعه مادون قرمز IR Cut پوشش چندلایه ULCA جهت کاهش انحراف رنگی پوشش ضد خش Nano WMC ضد رطوبت و لکه های چربی جنس حلقه از آلیاژ آلومینیوم

فیلتر عکاسی بنرو Benro SHD ND4 IR ULCA WMC 67mm

تومان0
فیلتر ان دی SHD ND4 قطر فیلتر 67 میلیمتر ضریب کاهش نور 4X شیشه Schott آلمانی ساختار 12 لایه پوشش کاهش اشعه مادون قرمز IR Cut پوشش چندلایه ULCA جهت کاهش انحراف رنگی پوشش ضد خش Nano WMC ضد رطوبت و لکه های چربی جنس حلقه از آلیاژ آلومینیوم

فیلتر عکاسی بنرو Benro SHD ND8 IR ULCA WMC 67mm

تومان0
فیلتر ان دی SHD ND8 قطر فیلتر 67 میلیمتر ضریب کاهش نور 8X شیشه Schott آلمانی ساختار 12 لایه پوشش کاهش اشعه مادون قرمز IR Cut پوشش چندلایه ULCA جهت کاهش انحراف رنگی پوشش ضد خش Nano WMC ضد رطوبت و لکه های چربی جنس حلقه از آلیاژ آلومینیوم

فیلتر عکاسی بنرو Benro SD ND 4X 67mm

تومان0
فیلتر چگالی خنثی ( ND ) با ضریب کاهش ۴X اندازه دهانه : ۶۷ میلیمتر ۱۲ لایه جهت کاهش انعکاس داخلی پوشش WMC (صد خش ، رطوبت و چربی)

فیلتر عکاسی بنرو Benro SD ND 8X 67mm

تومان0
فیلتر چگالی خنثی ( ND ) با ضریب کاهش ۸X اندازه دهانه : ۶۷ میلیمتر ۱۲ لایه جهت کاهش انعکاس داخلی پوشش WMC ( صد خش ، رطوبت و چربی)

فیلتر عکاسی بنرو Benro SD ND 4X 77mm

تومان0
فیلتر چگالی خنثی ( ND ) با ضریب کاهش ۴X اندازه دهانه : ۷۷ میلیمتر ۱۲ لایه جهت کاهش انعکاس داخلی پوشش WMC ( صد خش ، رطوبت و چربی )

فیلتر عکاسی بنرو Benro SD ND 8X 77mm

تومان0
فیلتر چگالی خنثی ( ND ) با ضریب کاهش ۸X اندازه دهانه : ۷۷ میلیمتر ۱۲ لایه جهت کاهش انعکاس داخلی پوشش WMC ( صد خش ، رطوبت و چربی )

فیلتر عکاسی بنرو Benro SD ND 8X 52mm

تومان0
فیلتر چگالی خنثی ( ND ) با ضریب کاهش ۸X اندازه دهانه : 52 میلیمتر ۱۲ لایه جهت کاهش انعکاس داخلی پوشش WMC ( ضد خش ، رطوبت و چربی )